Langtidsamming og barnets immunforsvar

amming

Hei! Hvis du er ny her, kan det hende du vil abonnere på RSS-feeden. Takk for besøket! :)

Her i våre deler av verden er det ikke ansett for normalt å amme stort lenger enn barnets første bursdag. Det er mange rare holdninger ute og går om dette temaet, og jeg har lest alt fra at mor er egoistisk og ikke klarer å gi slipp på babyen sin, til at det er for hennes egen seksuelle nytelses skyld. Jeg skal ikke påstå at disse ytterpunktene ikke finnes, for det kan det jo være at de gjør, men de er i så fall i kraftig mindretall. De fleste langtidsammende kvinner gjør det fordi de har et bevisst forhold til det, og har svært gode grunner.

En av de største grunnene til å langtidsamme, er barnets immunforsvar.

Jeg skal forklare bakgrunnen for dette om litt, men først vil jeg at du skal se litt på følgende uttalelse fra Helsedirektoratet:

Astma og allergi rammer en stadig økende andel av Norges befolkning. Bare i Oslo har tallet fordoblet seg i løpet av ti år, og hvert femte barn i Norge plages av disse sykdommene. Omtrent 10 prosent av den voksne befolkningen har astma. Rundt halvparten av de som har astma, er også plaget av allergier.

Hvert femte barn. Det er ikke lite. Det er faktisk skremmende mye.

Astma og allergi er hva man ofte kaller autoimmune sykdommer. Det er rett og slett snakk om et overaktivt immunforsvar som på sett og vis leker dramaqueen. Immunforsvaret er til for å knekke skadelige stoffer som virus og skumle bakterier, men i tilfeller med astma og allergi så bestemmer kroppen seg for å sette alle kluter inn på å drepe ufarlige stoffer som bjørkepollen og så videre.

Så hva har dette med amming å gjøre?

Morsmelk inneholder som kjent antistoffer mot de sykdommer mor og barn møter på sin vei, og som mor danner antistoffer mot. Barnets immunforsvar er ikke ferdig utviklet før det er 6-7 år gammelt, og trenger dermed litt ekstra støtte mens det utvikler seg.

Det er også ting som tyder på at hyppige luftveissinfeksjoner i tidlige barneår i seg selv utgjør en risiko for å utvikle astma senere, og i en kanadisk undersøkelse viste det seg at barnehagebarn som ikke ammes, har 5 ganger så høy risiko for å trenge antibiotikabehandling i forhold til barn som får morsmelk.

Det er dessuten påvist av norske forskere at amming beskytter mot allergi og astma.

Dessverre er det mange som tror at dette bare gjelder de minste barna. Men sånn er det jo ikke. Morsmelken inneholder jo faktisk antistoffer og beskyttelse selv om barnet blir både to og tre år gammelt. Om man ser på andre primater (ja, for vi er jo faktisk det), så ser man fort at langtidsamming der er det normale. Aper ammer sitt avkom sånn omtrent til det første ordentlige jekselsettet kommer frem – og hos oss er dette seksårsjekslene. Dette stemmer også veldig godt overens med det man vet om barnets immunforsvar, og det er rimelig å anta at dette er en av naturens intelligente måter å beskytte ungene på.

Man kan bare tenke seg effekten. Dersom vi ikke plutselig hadde fått for oss at det var perverst å amme barn over et år, så kan det faktisk hende at vi hadde sett på en helt annen statistikk over utvikling av astma og allergi også. Det er i alle fall noe å tenke over.

Om Jeanette

Jeanette er utdannet førskolelærer, og levende opptatt av barns oppvekstvilkår og behov for en levende natur. Hun er selv mor til en treåring.

Related Posts with Thumbnails
You can leave a response, or trackback from your own site.

En kommentar til “Langtidsamming og barnets immunforsvar”

  1. [...] i verden i dag er 4 år, men det er grunn til å tro at vi egentlig er designet til å die frem til immunforsvaret er ferdig utviklet. Det skjer når de første jekslene kommer, i [...]

Legg igjen en kommentar

Obs! Reklame vil bli slettet, dersom du ikke er en av våre annonsører.
Klikk her for informasjon om hvordan du kan annonsere hos oss!

CommentLuv Enabled